خدمات

  • ارائه خدمات متنوع در عرضه محصولات نوین
  • انتخاب محصولات نوین از میان محصولات فن آوری شده 
  • طبقه بندی و اولوین بندی محصولات در حوزه های مختلف تکنولوژی 
  • معرفی دانش فنی و تکنولوژی های قابل ارائه به بازارهای جهانی
  • سرمایه گذاری در تولید محصول
  • تضمین کیفیت و تامین کالا برای مشتریان هدف
  • ارائه خدمات پس از فروش نسبت به رقبای دیگر
  • تحویل گیرنده جنس، تحلیل بازار و مشخص کردن استراتژی های هر کشور
  • تدوین قرارداد های داخلی و خارجی
  • نظارت بر کیفیت و بازرسی محصول با استفاده از شرکتی جداگانه