پلیمر و کامپوزیت

Plus 5 PT 2048 یک کوپلیمر هتروفازیک با سرعت ذوب بالا، هسته دار با افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن است که برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک، IML و کاربردهای لوازم خانگی استفاده می شود.
Plus 5 PR 2048 یک کوپلیمر هتروفازیک با سرعت ذوب بالا، هسته دار با افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن است که برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک، IML و کاربردهای لوازم خانگی استفاده می شود.
5Plus PL 3080 یک ترکیب مبتنی بر پلی پروپیلن است. برای کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است.
پلاس 8PS 6072 یک پلی استایرن با ضربه بسیار بالا برای صنعت اکستروژن است. این گرید برای رقیق شدن با پلی استایرن کریستالی طراحی شده است.