همه محصولات

این محصول درترکیب با پلی پروپیلن،به عنوان افزاینده جریان مذاب عملکرده وباکاهش و یکنواخت نمودن وزن مولکولی پلیمر، به رفع ناپایداری های موجود درفرآیندهای ریسندگی الیاف، اکستروژن، تزریق و...کمک می کند.
SURFGUARD
SURFGUARD یک پوشش ماستیک اپوکسی دو جزئی بلی آمین است. این محصول برای مناطقی طراحی شده است که آماده سازی سطح بهینه امکان پذیر نیست.
ISOPUR-LT
رنگISOPUR-LT پوشش الاستومری خود تراز دو جزیی بر پایه رزین های پلی ال و ایزوسیانات آروماتیک می باشد.
ISOPUR -HT
ISOPUR –HTیک سیستم الاستومری دوجزیی سریع پخت می باشد که فقط می تواند با تجهیزات اسپری مکانیکی گرم اجرا شود.
ISOPUR-CR
ISOPUR-CR یک پوشش با زمان و خواص خشک شدن فوق العاده سریع و یک پوشش دوجزیی و صد در صد جامد می باشد. ISOPUR-CR توسط دستگاه اسپری دوجزیی قابل اجرا بوده و به صورت گرم اجرا می شود.
THERMO DUR
فوم اسپری عایق حرارتی پلی یورتان (فوم سلول بسته) این فوم اسپری شامل سلول‌های ریز با دیواره‌های سلولی جامد می‌باشد. این سلول‌ها با گاز مخصوصی که در حین واکنش تولید فوم ایجاد می‌شود.
SOUND DUR
فوم اسپری عایق صوتی پلی یورتان – فوم سلول باز یک عایق نرم، انعطاف پذیر و اسفنجی با دیواره‌های سلولی شکسته است که هوا به راحتی در میان دیواره‌های سلولی در حرکت است و آن‌ها را پر می‌کند.
THERMOTEX-500
THERMOTEX-500 عایق حرارتی، برودتی براساس پلیمر های پایه آب می باشد که به صورت سرد اعمال می شود.
JOINTEX-200
JOINTEX-200 عایق رطوبتی درز های انبساط بر اساس پلیمر های پایه آب می باشد که به صورت سرد اعمال می شود.
ISOTEX-150
ISOTEX-150 بر اساس کوپلیمر آکریلیک پایه آب می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، این محصول تک جزئی بوده و بعنوان عایق رطوبتی جهت نما بکار رفته و مقاوم به آب و رطوبت می باشد.
ISOTEX-110
ISOTEX-110 عایق پلیمری الاستیک بر اساس پلیمرهای پایه آب می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و بعنوان آستری و عایق رطوبتی برای کلیه سطوح جاذب بکار رفته و مقاوم به آب می باشد.
ISOTEX-101
ISOTEX-101 بر اساس پلیمرهای پایه آب می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و بعنوان آستری و عایق رطوبتی برای کلیه سطوح جاذب بکار رفته و مقاوم به آب می‌باشد.
صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹