رنگ ، رزین و چسب

آکروسیل
آکروسیل (Acroseal) سیستم ضدآب سازی چند منظوره با تکنولوژی نانو و متشکل از ترکیبات 100 % فعال مونومری اورگانوسیلان و محلول در آب است.
گروت پلی یوریا
گروت پلی‌یوریا (Grout Polyurea) مخلوطی سه جزئی می باشد با بنیان رزین پلی‌یوریا به همراه تقویت کننده‌های معدنی است.
زیلا پلاگ
زیلا پلاگ (zila plug) نوعی ملات آب بند کننده فوری برپایه سیمان می باشد، که پس از مخلوط شدن با آب، خمیری قدرتمند برای انسداد آنی نشت های پرفشار می سازد.
رویه ضدسایش پلی یورتان
رویه ضد سایش پلی یورتان (Stop Scratch) یک پوشش رویه بر پایه ی رزین پلی یورتان با هاردنر اصلاح شده، بدون حلال و با مقاومت مکانیکی، شیمیایی و خراش عالی است.
پلی یوریا هیبرید(سرد)
پلی یوریا هیبرید (Hybrid Polyurea) محصول الاستومری حاصل از واکنش بین یک ایزوسیانات و مخلوطی از رزین های ترکیبی می باشد.
بلوزد پلاس
پودر بلوزد پلاس (+Bluzed) پیشرفته ترین گونه از مواد آب بندکننده بلورساز با قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل لوله های مویین بتن می باشد.
ســـمنت ســـیل
سمنت سیل (Cement Seal) نوعــی پوشـش آب بنــد و محافظت کننده دو جزیــی بــر پایــه سیمان و رزیــن اکریلیکی می باشــد.
مبدل زنگ آهن
مبدل زنگ آهن (Rust Converter) نوعـی پوشـش اسـت کـه نیـاز بـه زیرسـازی و سـنباده کاری سـطوح زنـگ زده نـدارد و فقـط کافیسـت بـا قلمـو یـا پاشـش، روی سـطوح زنـگ زده اجـرا شـود.
آکروکس
آکروکس ( Acrux ) نوعی پوشــش آب بنــد و محافظــت کننــده تــک جزیــی بــر پایــه رزیــن آکرلیــک می باشــد.
پلی یوریا آروماتیک
پلی یوریا (Polyurea Aromatic) صد در صد خالص، بدون حلال، مقاوم در برابر سایش، مواد شیمیایی و ضربه است.