>
Loading

دستگاه الکتروریس صنعتی

کد محصول: 195
ناموجود
دستگاه الکتروریس صنعتی
معرفی محصول:
با اســتفاده از این دســتگاه پوشــش انواع نانوالیاف روی زیرلایه های مختلف برای تولید محصولات جدیــد در مقیــاس صنعتــی امکان پذیــر اســت. سیســتم های INFL به طــور گســترده برای تولیــد نانو فیلترها و نانو ماسک های تنفسی استفاده می شود.
مشخصات فنی: 
با استفاده از خط تولید صنعتی این تجهیزات می توان نانوالیاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع را در مقیاس صنعتی تولید نمود. این دســتگاه ها با 2 مکانیســم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل ارائه می شــوند که با توجه به مزایای آن ها هر روش برای کاربری خاص می تواند مورد اســتفاده قرار گیرند. این دستگاه دارای سه مدل INFL400، INFL800، INFL1000 می باشد. تفاوت این سه مدل در حجم، ظرفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی است.

 


تعداد بازدید: ۱,۶۰۸
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید