>
Loading

سینادوکسوزوم

کد محصول: 114
ناموجود
سینادوکسوزوم
 معرفی محصول:
ســینا دوکســوزوم یــک داروی ضد تومور اســت که در درمان ســرطان ســینه متاســتاز دهنــده به ویژه در بیمارانــی کــه در معــرض یا دارای مشکلات قلبی می باشــند و همچنین درمان ســرطان تخمدا ن پیشرفته استفاده می شود.
مشخصات فنی:
این دارو همراه با بورتزومیب (Bortezomib) در درمان مولتیپل میلوما در بیمارانی که حداقل یک درمان اولیه دریافت کرده اند، استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان کاپوسی سارکوما در بیماران مبتلا به ایدز به کار می رود. این فــرآورده حاوی دارویی اســت که قادر اســت ســلول های ســرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد. دوکسوروبیســین هیدروکلرایــد موجــود در ایــن فــراورده توســط پوشــش های کــروی کوچــک لیپوزومــی احاطه شــده اســت که کمک می کند این دارو از طریق جریان خون، بیشــتر به ســمت بافت ســرطانی نســبت به بافت های ســالم بدن هدایت شود، این موضوع می تواند باعث کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسین استاندارد شود.
گواهینامه ها و استانداردها:
گواهینامه نانومقیاس
پروانه بهداشتی ساخت از سازمان غذا و دارو در سال 1390
 
تعداد بازدید: ۲,۰۸۳
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید