>
Loading

سیناآمفولیش

کد محصول: 113
ناموجود
سیناآمفولیش
معرفی محصول: 
انــگل لیشــمانیا باعث بــروز بیمــاری ســالک می شــود. یکــی از مــوادی کــه می تواند بــر آن غلبــه کند آمفوتریسین B است. مولکول آمفوتریسین B بسیار آب دوست بوده و جذب موضعی آن از خلال پوست و همچنین امکان نفوذ آن از غشــاء انگل لیشــمانیا، بسیار پایین است. با فرمولاسیون نانولیپوزومال آمفوتریسین جذب پوستی آن و همچنین قدرت نفوذ آن به داخل بدنه انگل تک یاخته ای لیشمانیا بالا می رود و درنتیجه اثربخشی آن به حدقابل ملاحضه ای افزایش می یابد. این دارو در حال حاضر با وزن 15 گرم در هر تیوب و با درصد وزنی ماده موثره  0.4 درصد تولید می شود.

مشخصات فنی:

موارد مصرف:
آمفوتریســین B موثرترین دارو برای درمــان بیماری های قارچی و همچنین عفونت های تک یاخته ای مانند انگل لیشمانیا است، لذا در موارد ذیل مصرف می شود
درمان لیشمانیوز جلدی (سالک پوستی) ناشی از گونه های مختلف انگل لیشمانیا
عفونت های موضعی قارچی عودکننده و مزمن شامل درماتوفیت ها
مکانیسم اثر: 
آمفوتریسین B با اتصال به غشاهای سلولی و تشکیل منافذ و یا کانالهایی در آن، باعث تغییرات نفوذپذیری غشای سلولی و نشت ترکیبات داخل سلولی به خارج و نهایتا مرگ و تخریب سلول ها می شود. تمایل آمفوتریسین B برای اتصال به غشاء قارچ و انگل لیشمانیا تقریبا 10 برابر بیشتر از غشاء سلول های پستانداران است؛ بنابراین در دوزهای درمانی، آمفوتریسین B به صورت انتخابی روی سلول های قارچ و انگل اثرات تخریبی دارد بدون اینکه آسیبی به سلول های انسانی وارد کند.
مزیت استفاده از نانولیپوزوم های آمفوتریسین B: 
در بیماری ســالک (لیشــمانیوز جلدی)، محل رشد انگل لیشــمانیا داخل ماکروفاژهای آلوده در قسمت درم پوست است. سیناآمفولیش نانولیپوزوم های 100 نانومتری حاوی داروی آمفوتریسین B است که پس از مصرف موضعی میزان نفوذ دارو به اپیدرم و درم و نهایتا ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا را افزایش می دهد و درنتیجه دارو با غلظت بالا در مجاورت انگل آزاد می شود؛ بنابراین استفاده از لیپوزوم کارایی و اثربخشی آمفوتریسین B را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
گواهینامه ها و استانداردها:
گواهی نامه نانو مقیاس
 
تعداد بازدید: ۱,۳۶۶
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید