محصولات - جستجوی محصولات - Plus 5 PT 2048

پلاس 5PT 2048

252

Plus 5 PT 2048 یک کوپلیمر هتروفازیک با سرعت ذوب بالا، هسته دار با افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن است که برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک، IML و کاربردهای لوازم خانگی استفاده می شود.