محصولات - جستجوی محصولات - محصولات پلیمری

PLUS ADD C.C 2022

301

PLUS ADD C.C 2022 می تواند به عنوان یک افزودنی مناسب و مقرون به صرفه در صنعت فرآوری و شکل دهی پلیمرها مفید واقع شود.
PLUS ADD A.B 2022

300

PLUS ADD A.B 2022 یک مستربچ آنتی باکتریال است که درپایه پلیمرهای پر مصرفی نظیرPE وPPقابل ارائه می باشد.
PLUS, ADD A.O 2022

299

PLUS, ADD A.O 2022 یک مستربچ آنتی اکسیدانت است که با فرمولاسیونی خاص شامل عوامل ضداکسایش قوی طراحی شده است.

298

این محصول درترکیب با پلی پروپیلن،به عنوان افزاینده جریان مذاب عملکرده وباکاهش و یکنواخت نمودن وزن مولکولی پلیمر، به رفع ناپایداری های موجود درفرآیندهای ریسندگی الیاف، اکستروژن، تزریق و...کمک می کند.