محصولات - جستجوی محصولات - کوپلیمر

پلاس  5PR 2048

251

Plus 5 PR 2048 یک کوپلیمر هتروفازیک با سرعت ذوب بالا، هسته دار با افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن است که برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک، IML و کاربردهای لوازم خانگی استفاده می شود.