محصولات - جستجوی محصولات - اسباب بازی ها

پلاس  5PL 3080

250

5Plus PL 3080 یک ترکیب مبتنی بر پلی پروپیلن است. برای کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است.